14 Nisan 2011 tarihinde “KOSGEB- Üniversite-Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkar Odası” işbirliğinin tesis edilerek, Sinop ilindeki küçük ve orta ölçekli işletmeler ve girişimcilerin araştırma-geliştirme (Ar-Ge), inovasyon ve endüstriyel uygulamalarına yönelik projelerinin KOSGEB mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi ve desteklenmesi maksadıyla KOSGEB ile üniversitemiz arasında “Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokolün imzalanmasının ardandan üniversitemiz bünyesinde “Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Ofisi” kurulmuştur. 

Üniversitemiz ve KOSGEB arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle beraber, ilgili konularda daha fazla iş birliği yapmak, daha sağlıklı ilişkiler geliştirmek ve ilerleyen zamanlarda kurulması planlanan yeni merkezlerin koordinasyonunu sağlamak adına “Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Ofisi”, “KOSGEB-TEKMER Koordinasyon Birimi” olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. 

 

KOSGEB-TEKMER Koordinasyon Birimi, genişleyen faaliyet alanıyla beraber günümüzde Sinop Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik kültürüyle mezun olmalarını sağlamak amacıyla girişimcilik dersleri açılmasının koordinasyonu ve girişimciliğe yönelik faaliyetlerin üniversite bünyesinde sürdürülmesi görevlerini üstlenmiştir.

 

KOSGEB-TEKMER Koordinasyon Biriminin kuruluş amacı her ne kadar Ar-Ge İnovasyona dayalı olsa da bugün KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen, alınan destekler çerçevesinde üniversitemiz bünyesinde bulunan öğretim elemanlarının bilgi ve tecrübelerine ulaşmak isteyen ve girişimcilik eğitimleri faaliyetlerine katılmak isteyen herkes için bir köprü görevindedir. Bunun yanında gerek üniversitemiz bünyesindeki diğer birimlerle gerekse çeşitli kamu kurum ve kuruluşların ilgili birimleriyle ortak faaliyetler yürütmektedir. Ayrıca yine üniversitemiz bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarda öğrencilere yönelik olarak girişimcilik dersi açılması konusundaki taleplerin karşılanması hususunda da hizmet vermektedir.

 

“KOSGEB-TEKMER Koordinasyon Birimi” Rektörlük binasında başlayan faaliyetlerine Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUBİTAM) binasındaki ofisinde devam etmektedir.