• Post category:Activities

Üniversitemiz Araştırma Politikası Komisyonu, faaliyetlerini ve yürütülecek çalışmalarını belirlemek üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

Komisyon Başkanı Sayın Prof. Dr. Kamil DEMİRCİ başkanlığında yapılan toplantıya, Komisyon Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Levent BAT, komisyon üyeleri Sayın Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal BALKİ, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Zeynep EREN, Öğr. Gör. Dr. Mehmet SAMET ERDEM ve Raportör Sayın Erhan GÜRLEYEN katıldı.

Toplantıda Üniversitemizde yürütülecek araştırmaların desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. 

Ayrıca Üniversitemizin araştırma politikasının belirlenmesi konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında iş dünyası ve sanayi ile iletişime geçerek uygulamalı araştırma projelerinin geliştirilmesi, planlanması ve yürütülmesi de toplantıda değerlendirildi.